ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Çevre Yönetim Sistemimiz; çevre dostu teknolojik yeniliklere sahip makine ve ekipmanları ile dünya standartlarında üretmiş olduğu Parafini, müşterilerine kaliteli hizmet anlayışıyla sunmak parolasıyla hareket eden AGS PARAFİN
Tüm faaliyetlerinde;

  • Çevre ile ilgili yasal mevzuat ve yükümlülüklere uymak
  • Çevre bilinci hareketini gözeterek kirliliği kaynağında önlemek
  • Kullanılan girdileri verimli kullanarak doğal kaynak tüketimini azaltmak
  • Çevreye zarar veren atık miktarlarını azaltmak
  • Atıkların geri kazanımını sağlayacak tedbirler almak
  • Çevresel performansı izleyerek sürekli geliştirmek
  • Kamu kuruluşları, çevredeki kuruluşlar ve müşterilerimizle işbirliği içinde olmak
  • Çalışanlarımızı çevresel konularda bilinçlendirerek amaç ve hedeflerimizin gerçekleştirilmesinde katkıda bulunmalarını sağlamak
  • Yerel yönetimler ve ilgili taraflarla çevresel konularda etkin iletişim kurmak
  • Çevre konusundaki taahhütlerimizdir.